Video

XVI Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2017
XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Polonez Akermański” w Białogrodzie nad Dniestrem