Play
Play
Arrow
Arrow
Slider
XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Polonez Akermański” w Białogrodzie nad Dniestrem, Ukraina 2017
Koncert "Bandanki Naszemu Miastu", czerwiec 2017 r.
XXIX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Przeworsk 2015 r.