Najważniejsze wydarzenia Zespołu ...

XVI Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2017, listopad 2017 r.
Powrót
Wycieczka do Odessy
Od źródeł Strwiąża do Morza Czarnego, lipiec 2017 r.
Koncert "Bandanki Naszemu Miastu", czerwiec 2017 r.
Koncert Jubileuszowy 20 lecia Zespołu Bandanki, marzec 2016 r.
VIII Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów”, Chorzelów 2015 r.
VII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy, Dębica 2015 r.
Dni Ustrzyk Dolnych, czerwiec 2015 r.
XXIX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Przeworsk 2015 r.