Najważniejsze wydarzenia Zespołu ...

XVI Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2017, listopad 2017 r.
Powrót
Koncert w Białogrodzie i Akermanie
Koncert "Bandanki Naszemu Miastu", czerwiec 2017 r.
Koncert Jubileuszowy 20 lecia Zespołu Bandanki, marzec 2016 r.
VIII Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów”, Chorzelów 2015 r.
VII Podkarpacki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy, Dębica 2015 r.
Dni Ustrzyk Dolnych, czerwiec 2015 r.
XXIX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Przeworsk 2015 r.