XXIX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Przeworsk, 2015 r.

Posted in .