XXIX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Przeworsk 2015 r.

Powrót
Posted in .