XXIX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Przeworsk 2015 r.

XXIX Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg”, Przeworsk 2015 r.
Posted in .