Od źródeł Strwiąża do Morza Czarnego, lipiec 2017 r.

Od źródeł Strwiąża do Morza Czarnego, lipiec 2017 r.
Posted in .