XVII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2018

Piękno tańca ludowego zaprezentowały Bandanki podczas XVII Przeglądu Zespołów Tanecznych Pasikonik w Mielcu.
Za prezentację suity tańców górali żywieckich Jury przyznało zespołowi III miejsce w kategorii II najstarszej.
Grupa młodsza prezentując polkę warszawską zdobyła wyróżnienie I stopnia.

Posted in Konkursy.