XVII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2018

Piękno tańca ludowego zaprezentowały Bandanki podczas XVII Przeglądu Zespołów Tanecznych Pasikonik w Mielcu. Za prezentację suity tańców górali żywieckich Jury przyznało zespołowi III miejsce w kategorii II najstarszej. Grupa młodsza prezentując polkę warszawską zdobyła wyróżnienie I stopnia.

Więcej

Bandanki dla Niepodległej

Na scenie Ustrzyckiego Domu Kultury Zespół Tańca Ludowego Bandanki uczcił 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Swoim tańcem zespół promuje wartości i idee patriotyczne za co otrzymał replikę szabli oficerskiej z 1921 roku od darczyńcy Pana Zbigniewa Kosakiewicza – kustosza Muzeum Rozmaitości Bieszczadzkich.

Więcej