XVI Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2017

Podczas XVI Międzywojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych "Pasikonik" w Mielcu, Jury Konkursu po obejrzeniu 12 prezentacji tanecznych w kategorii taniec ludowy przyznało Bandankom II miejsce - grupa najstarsza i wyróżnienie - grupa młodsza.
Bandanki zdobyły jako jedyny zespół nagrodę Młodzieżowego Jury .

Młodsza grupa ZTL Bandanki w ramach przeglądu zespołów tanecznych po raz pierwszy zaprezentowała się na scenie. Przyznane przez Jury wyróżnienie jest powodem do dumy, radości i motywuje do pogłębiania umiejętności tanecznych.

Posted in Konkursy and tagged .