Podsumowanie sezonu 2015

23.06.2015 r. - Uroczyste podsumowanie sezonu tanecznego Bandanek
Zespół Tańca Ludowego Bandanki serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta Panu Bartoszowi Romowiczowi, Starościnie Powiatu Bieszczadzkiego, Pani Katarzynie Sekuła, Dyrektorowi ZSL  Panu  Arkadiuszowi Lupa za docenienie pracy i pasji tanecznej całego zespołu. Dziękujemy za wiele ciepłych i motywujących nas słów i podziękowań. Jest to dla nas szczególnie wyróżnienie, gdyż w naszym środowisku, wśród młodych ludzi próbujemy pokazać piękno tańca polskiego folkloru i zachęcić do jego zrozumienia.
 
Posted in Z życia Zespołu.